fb

home

Co je pirát

ALT

Odkazy

Bazar

Kontakty

Asociace lodní třídy PIRÁT

ALT

 

ALT PIRÁT

...je dobrovolným sdružením českých jachtařů a osob s touto třídou sympatizujících.

...je politicky nezávislou, otevřenou organizací.

...je kolektivním členem Českého svazu jachtingu (ČSJ), plní povinnosti a požívá
výhody plynoucí z tohoto členství.

...spolupracuje s ČSJ při pořádání sportovních akcí.

...se v rámci svých možností podílí na práci International Pirat Association (IPA) a
spolupracuje s ní při pořádání mezinárodních závodů lodní třídy Pirát.

 
  
 

Posláním ALT Pirát je podporovat rozvoj jachtingu, přispívat k
rozšíření a zkvalitnění lodní třídy Pirát a zlepšovat sportovní výkonnost svých členů.

 
ČLENSTVÍ V ALT PIRÁT

 

Členem Asociace lodní třídy Pirát se může stát občan České republiky na základě písemné žádosti a schválení výborem lodní třídy.     

 

   < < <  Žádost o členství

 
ORGÁNY ALT PIRÁT

 

Nejvyšším orgánem ALT Pirát je VALNÁ HROMADA, která schvaluje a mění stanovy, volí a odvolává členy Výboru, volí hospodáře, na základě jeho zprávy projednává a schvaluje zprávu o hospodaření, stanovuje výši členských příspěvků na příslušný rok.

Voleným orgánem, který řídí veškerou činnost ALT Pirát je VÝBOR. Mezi hlavní činnosti Výboru patří zastupování ALT Pirát v jednání s ČSJ, IPA a zahraničními asociacemi lodní třídy Pirát, podílí se na organizaci celostátních soutěží, vyhodnocuje pohárovou soutěž, sestavuje žebříček a kritéria pro účast na mezinárodních závodech, představuje změny v pravidlech lodní třídy a seznamuje s technickými inovacemi.

 
   

 


Asociace lodní třídy PIRÁT

Opatovická 27
370 01 České Budějovice

info@czechpirat.cz

© 2015 WWW.FULLHOUSE.CZ || Webhosting: YourHosting || CMS YourEditor